top of page

Inženýring

01

Vizualizace návrhu

Statické posudky

Připojení do distribuční soustavy

02

Řešení požární bezpečnosti

Projekty pro stavební povolení

Komunikace s dotčenými orgány 

03

Prováděcí projektová dokumentace

​Řešení jímací soustavy

04

Revize FVE

Licence ERÚ

Státní autorizace

bottom of page