Navýšení alokace a posunutí terínu ukončení příjmu žádostí v rámci NPO

24. 5. 2022

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo v pondělí 23. května 2022 aktualizaci vyhlášené výzvy na podporu fotovoltaických systémů s/bez akumulace pro podnikatelské subjekty v rámci Národního plánu obnovy. Rozhodlo se navýšit alokaci o 1 miliardu Kč pro případy, kdy je žadatel vlastníkem nemovitosti nebo má v nájmu celou nemovitost. Celkově tedy budou rozdány 4 miliardy Kč a další 1 miliardu Kč má MPO připravenou pro případy, kdy má žadatel v nájmu pouze část nemovitosti za účelem instalace FVE (např. střechy). 

Aby měli žadatelé dostatečný časový prostor na přípravu svých žádostí, rozhodlo se MPO také posunout termín ukončení příjmu žádostí z 30. června na 31. srpna 2022. Vzniká tak šance na získání dotace i pro žadatele, kteří ještě nemají k dispozici smlouvu o připojení výrobny k distribuční soustavě, která je povinnou přílohou k žádosti o dotaci. 

Kromě smlouvy o připojení k distribuční soustavě s distributorem elektrické energie musí žadatelé k žádosti o dotaci přikládat také Posouzení shody parametrů vypracované fyzickou osobou  oprávněnou podle zvláštního právního předpisu, dokumenty k jednoznačnému prokázání vlastnických nebo jiných práv k nemovitostem a Prohlášení k žádosti o podporu. 

Pokud máte zájem o zpracování žádosti o dotaci, obraťte se na nás. Rádi pro Vás projekt včetně veškeré administrativy zastřešíme na klíč.   

Kontaktní formulář

Spojte se se špičkou v oboru FVE

    Chci se informovat o službě