V rámci Národního plánu obnovy mohou firmy žádat o dotaci na FVE až do 30.11.2022

14. 9. 2022

‍Konec srpna roku 2022 přinesl dobré zprávy z Ministerstva průmyslu a obchodu. Důvodem k radosti je tisková zpráva o navýšení alokace z 5 mld. Na 7 mld. Kč pro uchazeče o podporu ve Výzvě „Fotovoltaické systémy s/bez akumulace“ z dotačního programu Národní plán obnovy. Dále se Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo prodloužit příjem žádostí o podporu o další dva měsíce. Soukromé společnosti tedy mohou žádat o dotaci na svůj fotovoltaický systém až do 30. listopadu 2022. Posledním důležitým sdělením v této tiskové zprávě je prodloužení termínu pro dodání podkladů – zejména stavebního povolení ze 180 na 270 dní, což firmám velmi pomůže ve stavebním řízení. Ministerstvo průmyslu a obchodu se tak rozhodlo s ohledem na stávající energetickou situaci a možné budoucí krizové scénáře v energetickém odvětví. Prodloužení je platné jak pro již podané, tak pro nově podávané projekty.

Dotační program Národní fond obnovy je pro vás vhodný v případě, že uvažujete o fotovoltaické elektrárně na střeše budovy, kde provozujete své podnikání. Může se jednat o střechy výrobních hal, administrativních budov nebo o přístřešky pro automobily, stavební techniku, skladovací prostory apod. Zároveň nesmí celkový výkon FVE přesáhnout 1 MWp. Dotace na FVE činí 35 % ze způsobilých výdajů, do kterých se zahrnuje projekční činnost, pořízení FV panelů a konstrukčních řešení, samotná realizace a inženýrská činnost. Dotace na akumulaci je potom mezi 45 a 50 % ze způsobilých výdajů v závislosti na lokalitě vašeho podnikání.  

K žádosti o podporu v rámci dotačního titulu NPO budete potřebovat smlouvu s distributorem o připojení výrobny elektřiny k DS a dokumenty k jednoznačnému prokázání vlastnických práv k objektu – tedy výpis z katastru nemovitostí nebo nájemní smlouvu doplněnou o souhlas majitele nemovitosti s výstavbou FVE.  Dále se k žádosti o dotaci přikládá posouzení shody parametrů FVE, které musí být vypracováno fyzickou osobou oprávněnou dle zvláštního právního předpisu a prohlášení k žádosti o podporu.  

V případě zájmu o další podrobnosti se na nás neváhejte obrátit na e-mailu sales@eicero.cz.

 

Kontaktní formulář

Spojte se se špičkou v oboru FVE

    Chci se informovat o službě