Výzvy RES+ podporující výstavbu FVE pro firmy jsou vyhlášeny

21. 7. 2022

Státní fond životního prostředí ČR vyhlásil v rámci Modernizačního fondu výzvy RES+ č. 1/2022 – Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp včetně a RES+ č. 2/2022 – Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp. Obě výzvy jsou určeny firmám – stávajícím nebo budoucím držitelům licence pro podnikání v energetických odvětvích – výroba elektřiny.   

V obou výzvách jsou podporovanými aktivitami projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy a sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE. Současně s výstavbou FVE mohou být podpořeny také systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny a systémy výroby vodíku elektrolýzou vody. V obou případech také tvoří výše příspěvku maximálně 50% z celkových výdajů projektu.

Pro projekty FVE do 1 MWp je alokováno celkem 1,5 mld. Kč, přičemž příjem žádostí o dotaci je otevřen od 10.8.2022 do 15.3.2023. Realizace podpořených projektů musí proběhnout nejpozději do 2 let od vydání rozhodnutí. Pro projekty FVE nad 1 MWp je celková alokace 5,5 mld. Kč, ale příjem žádostí je otevřen pouze od 3.8. do 31.10.2022. Na realizaci projektu mají žadatelé 5 let od vydání rozhodnutí. 

Pokud máte zájem o administraci žádosti o podporu v některém z dotačních titulů, neváhejte se na nás obrátit. 

Zdroj: https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/   

 

 

Kontaktní formulář

Spojte se se špičkou v oboru FVE

    Chci se informovat o službě